Veterinærkontoret på Totland 
Veterinærkontoret på Totland
Veterinærkontoret på Totland, v/- Veterinær Carl Aage Wangel
 

Lammingssesong


Bestill vaksinering i god tid. Dyrene må vaksineres 2 til 6 uker før lamming (gjerne 4 til 6 uker).
Det er en fordel om sauen er klipt før vaksinering. Dette sikre god plassering av vaksinen.

Klikk «Vaksinering - Voksen sau» og kalkuler prisen på vaksinering.

Vaksinerings-prosedyrer

Vaksinen som benyttes innsprøytes under huden på dyret. Det betyr reelt sett at den kan plasseres hvor som helst på dyret. Effekten er den samme uansett hvor på kroppen vaksinen plasseres, så lenge den plasseres under huden på et fornuftig sted.

For landet som helhet har det vært rapportert om funn av byller i forbindelse med slakt av sau. Dette mener man har oppstått i forbindelse med vaksinering.
For at en byll skal oppstå ved vaksinering, må det sprøytes inn forurenset vaksine. Dette kan skyldes uheldig håndtering av vaksineflaske, eller at vaksinen har stått for lenge etter den ble tatt i bruk. Eller selve sprøyten kan eventuelt være defekt eller rengjort for dårlig innvendig.

Benyttes vaksinen Tribovax, kan man forvente at 75-100 % av dyrene reagere på vaksineringen. Dette kan være hevelser på injeksjonsstedet, feber og/eller utvikling av byller (abscesser) der hvor vaksinen ble plassert. I dette tilfelle er vaksinen således årsaken til byllene.

Det er vanlig å bruke samme nål på flere dyr før den skiftes. Derved kan vaksineringen utføres hurtigere, hvilket betyr at dyrene stresses mindre. Dette er en vesentlig faktor, da høydrektige dyr bør stresses så lidt som mulig.

Praktisk erfaring tilsier at det er lite sannsynlig, at samme nål på flere dyr skaper problemer. Nålen skylles hele tiden gjennom med vaksine og det suges ikke opp vevsvæske eller vevsmateriale i nålen. Det er således kun den utvendige delen som er i kontakt med dyret, og dette synes ikke å være et problem.

Desinfeksjon av navleregion etter fødsel

Rett etter fødsel er det en fordel å dusje navleregionen på lammet med en jod blanding.


Jodopax vet (5 %) er et godt valg. Det irriterer ikke i samme grad som vanlig jod. Bruk en blanding med 20 ml Jodopax vet (5 %) pr liter vann. Jodopax vet bestilles via veterinær.

Statens legemiddelverk har per 28.03.2017 gjort oppmerksom på at jodofor preparater med innhold av inntil 2 % aktivt jod til vask av dyr er unntatt fra den alminnelige legemiddeldefinisjonen. Det er derfor mulig å kjøpe Jodopax reseptfritt, så lenge det ikke er et konsentrat.

Jodopax RTU er for eksempel et ferdig fortynnet preparat og kan brukes direkte til desinfeksjon av navlen til nyfødte dyr. Søk på nett.
Her kan du laste ned/lese PDF, vedrørende Jodopax, fra produsenten