Veterinærkontoret på Totland 
Veterinærkontoret på Totland
Veterinærkontoret på Totland, v/- Veterinær Carl Aage Wangel
 

Midler mot hud-parasitter

Midler med markedsføringstillatelse, som har effekt mot flått og flueangrep: Coopersect og Bayticol.
Det angis at effekt av begge midler holder i 3 til 4 uker.

Midler uten markedsføringstillatelse, som har effekt mot flått og flueangrep (dyrlegen må derfor ha tillatelse fra Statens legemiddelverk, før det kan skrives ut resept): Dysect og Crovect.
Dysect angis at ha effekt i 8 til 12 uker og Crovect i 6 til 8 uker.
I tillegg har vi Abbeydiaz som brukes til dusjing eller bading. Abbeydiaz inneholder samme aktive stoffet som det nå utgåtte Neocidol men er 2,4 ganger kraftigere. Abbeydiaz brukes mot flueangrep men har relativ kort virketid. Til gjengjeld er det veldig bra å bruke som behandling av fluelarveangrep.

Mest aktuelle midler

De mest aktuelle midler brukt mot hud-parasitter hos småfe er

Coopersect (klikk her for PDF med viktig informasjon) og


Dysect (klikk her for PDF med viktig informasjon).


Dysect har en slaktefrist på 49 dager og Coopersect har en slaktefrist på 28 dager etter påføring. Til gjengjeld er behandling-effekten av Dysect 2 til 3 ganger lengre enn Coopersect (8 til 12 uker mot 3 til 4 uker).

En viktig forskjell på de 2 stoffene ses ved påføringen. Coopersect påføres så direkte på huden som mulig (god hudkontakt er viktig), hvor imot Dysect påføres i ullen (medikamentet må ikke gnis inn i huden) og ullen må derfor være minst 1 cm lang.