Veterinærkontoret på Totland 
Veterinærkontoret på Totland
Veterinærkontoret på Totland, v/- Veterinær Carl Aage Wangel
 

Hesten har vært med oss i mange tusende årOpp gjennom historien har hesten inntatt forskjellige roller i vor samfunn, alt etter utviklingen. I dag har hesten en stor plass innen for fritid og konkurransesport og i mindre grad som arbeidshest. Det er et fascinerende dyr som vekker en spontan interesse hos de fleste mennesker, spesielt barn.

Hvor gammel en hest kan bli avhenger selvfølgelig av mange ting, men den blir normalt ikke over 30 år. Som med mennesker er det vanskelig å få klarhet på hvor gammel den eldste hest var/er. I litteraturen antydes det at den eldste hesten som er registrert ble 62 år ( "Old Billy").

Foto: Veronica Nina Wangel