Veterinærkontoret på Totland 
Veterinærkontoret på Totland
Veterinærkontoret på Totland, v/- Veterinær Carl Aage Wangel
 

Mineraltilskudd til storfe

Vi har ulik jordsmonn og klima i Norge, og dermed vert innholdet av mineraler i grovfôret ulikt. De fleste beiteområder på Vestlandet har mangel på sporstoffer som selen, kobolt og kobber. Det har derfor lenge vært normalt å gi tilskudd så som mineralblandinger og slikkestein. Der ut over inneholder kraftfôr vanligvis en balansert mengde av ovennevnte mineraler, og de dyr som har et stort inntak av kraftfôr har en god sjanse for å få i seg den nødvendige mengde sporstoffer (i den periode de får kraftfôr).

Mineraltilskudd i kapselform

Når dyrene får mineralkapsler skal de ikke ha annen mineraltilskudd (som inneholder samme mineraler). På skrivende tidspunkt er det to aktuelle produsenter på markedet, Animax og Agrimin, med hver sin variasjon av mineralkapsler.

Agrimin: Ved avsining (og til melkefe-kvier 8 til 10 uker før kalving) anbefales "All-Trace Dry Cow boluses". Det er en kapsel som inneholder selen, kobolt, jod, kobber, mangan, sink, vitamin A, vitamin D3 og vitamin E.
Dette er en kapsel som også er egnet for kjøttfe (inngis 8 til 10 uker før kalving). Det legges 2 kapsler i vommen på kuen (det benyttes inngiver med plass til 2 kapsler). Kapslene frigir mineraler/vitaminer i 4 måneder. Se pdf.
Til dyr i produksjon kan evt. benyttes "24·7 Smartrace Adult Cattle". Dette er en kapsel som inneholder selen, kobolt og jod. Denne kan også brukes på kvier 3 måneder før kalving. Det brukes 1 kapsel per dyr. Kapslene frigir mineraler i 6 måneder. Se pdf.
Agrimin kapsler kan kjøpes fra veterinær.

Animax: Den mest brukte kapsel fra Animax er "Tracesure® Cu/I" som inneholder selen, kobolt, jod og kobber (2 kapsler til dyr over 550 kg). En kapsel består egentlig av 2 kapsler hvor av den ene inneholder kobber. Denne kan således velges fra, om man har rikelig med kobber i grovfôret.
Kapselen legges i vommen på kvie/ku, og i en periode på 6 måneder frigis en jevn strøm av mineraler. Animax har også en kapsel (Tracesure® I) som kun inneholder selen, kobolt og jod.
Det er først og fremst aktuelt å innlegge kapsel ved avsining. For kvier over 200 til 300 kg levendevekt kan man evt. innlegge kapsler hver 6. måned fram til kalving.
En del gårdbrukere og veterinærer forhandler Animax kapsler.

Kapselen innlegges ved hjelp av inngjevar:


Sporstoffer

Sporstoffer er grunnstoffer som i meget små mengder foreligger i den levende organisme. Et sporstoff regnes som essensielt (uunnværlig) når det kan påvises mangelsymptomer ved for liten tilførsel, og at disse symptomene forsvinner igjen (så fram skaden ikke er for omfattende) ved økt tilførsel. Karakteristisk for essensielle sporstoffer er at de kan bli giftige om de inntas i for store mengder (markant over behovsgrensen).

Hos storfe er særlig kobolt (Co), kobber (Cu), mangan (Mn), molybden (Mo), selen (Se) og sink (Zn) uunnværlige sporstoffer. Disse sporstoffene deponeres ikke i kroppen og det vil derfor hurtig oppstå mangelsymptomer om tilførslene stopper opp.

Ønsker man et overblikk over mengden av sporstoffer i stråfôret, må dette analyseres. Mengden av sporstoffer i kraftfôret opplyses vanligvis av produsenten. Det er da bare å telle sammen for å se om tilskudd er nødvendig.

Daglig behov hos storfe i milligram pr kilogram fôrrasjon (ved normalt fôropptak):

Kobolt (Co): 0,10 til 0,30 mg/kg fôr
Kobber (Cu): 5 til 10 mg/kg fôr
Mangan (Mn): 20 til 40 mg/kg fôr
Molybden (Mo): 1 til 2 mg/kg fôr
Selen (Se): 0,15 til 0,40 mg/kg fôr
Sink (Zn): 30 til 60 mg/kg fôr

Forholdet mellom kobber og molybden (Cu:Mo forholdet) må være således, at konsentrasjonen av kobber delt med konsentrasjonen av molybden overstiger 5. Store mengder molybden vil således redusere opptak av kobber, og omvendt.
(Kilde: Clinical Biochemistry of Domestic Animals, 6. ed)

Mangelsymptomer

Symptomer ved for lite tilførsel av de uunnværlige sporstoffer er mange, men i de fleste besetninger vil de være ganske uspesifikke.
Tilbakeholdt etterbyrd, redusert fruktbarhet, matt pels, redusert appetitt/trivsel og redusert produksjon, er tilstander hvor mineralmangel kan være årsaken.
Dødfødte eller svake kalver, kalver som har svært ved å reise seg opp (svært ved å gå og svært ved å løfte hodet) og kalver som ikke vil sutte, er også tilstander hvor man bør overveie, om mineralmangel er årsaken.
I tillegg kan immunforsvaret svekkes, hvilket er spesielt problematisk for kalve men bør også has i tankene ved mastittproblemer.

Det er mulig å teste for konsentrasjonen av sporstoffer hos storfe ved hjelp av blodprøver og spesifikke analysemetoder. Man må dog huske på at mengden av sporstoffer i blodet er under konstant forandring, alt avhengig av fôrkvalitet og omsetning.

Mineralforgiftning, voksent storfe

Kobolt: Forgiftninger ses ved doseringer på 300 til 1000 ganger anbefalt daglig behov.

Kobber: Akutt forgiftninger kan ses ved inntak av 200 til 800 mg pr kg fôr. Men opptak av kobber fra fôret er avhengig av mengden av molybden. Er det lite molybden i fôret opptas det meget kobber. Sulfat (og jern) har samme effekt på opptak av kobber. (The Merck Veterinary manual, 10. ed)

Selen: Forgiftning ses ved 10 til 20 ganger anbefalt daglig behov. (The Merck Veterinary manual, 10. ed)

Jod: Forgiftninger ses ved doseringer på 50 mg pr dag (Dukes Physiology of Domestic Animals, 12. ed).