Veterinærkontoret på Totland 
Veterinærkontoret på Totland
Veterinærkontoret på Totland, v/- Veterinær Carl Aage Wangel
 

Kalver har det best utendørs

2013 besluttet Toska Storfe å investere i kalvehytter. Årsaken til dette var, først og fremst, flere år med alvorlige luftveisproblemer hos kalvene og uakseptabelt høy dødelighet. Det ble investert i hytter med uteareal beregnet til én kalv.Hytte med uteareal må være minimumskravet. Kalvene kommer ut i hyttene rett etter fødsel og får ikke adgang til utearealet før etter 2 dager. Når de lukkes ut i utearealet første gang, er det i forbindelse med fôring og da går de fint inn og legger seg etterpå. Via utearealet har kalven god sosial kontakt med de andre kalver og omgivende miljø.

I hyttene er det et tykt lag halm, som strøs jevnlig. Dette gir et godt, tørt og varmeisolerende underlag og er en absolutt nødvendighet for kalvens trivsel.
På gjerdet omkring utearealet er det montert vannbøtte og fôrenhet med høy. Vannet skiftes regelmessig og det påfylles stråfôr daglig. Kalvene fôres morgen og kveld med oppvarmet kumelk. Denne melken har samme temperatur ved hver fôring.


Blant fordelerne ved å oppstalle kalvene utendørs, kan nevnes:
1) Luftkvaliteten er ekstrem god i forhold til innendørs, hvilket er den viktigste faktor for å holde lavt smittepress mot luftveisinfeksjoner

2) Det er ingen direkte kontakt mellom kalver med forskjellig immunstatus de første par måneder og derved ingen kontaktsmitte.

3) Kalvene tilfredsstiller ikke et eventuelt sugebehov ved å sutte på andre kalver. Derved får de sannsynligvis ikke den dårlige vane at suge på andre kyrs jur senere i livet.

4) Kalven blir ikke stresset av andre kalver i fôringsperioden og smitte spres ikke via felles fôringsenheter.

Oppstalling utendørs har fullstendig eliminert luftveisproblemene hos Toska Storfe. I tillegg er det inn til videre ingen diaré problemer eller problemer med leddbetennelse. Resultatet av dette er at kalvene har en tilvekst som ligger godt over det normale og dødeligheten er kommet ned på null.
Sett også fra et dyrevernsperspektiv, er denne driftsform således et kjempe skritt frem.Etter ca. 9 uker flyttes de sammen med andre kalver til en kollektiv bolig. Dette er en stor iglo med plass til mange kalver og et felles uteareal. Her går de i ytterligere 9 uker, før de flyttes inn i fjøsen.