Veterinærkontoret på Totland 
Veterinærkontoret på Totland
Veterinærkontoret på Totland, v/- Veterinær Carl Aage Wangel
 

Hårløs men levedyktig kalv

19. januar 2014 kom en hårløs kviekalv til verden hos Hedra Samdrift.Sykdommen er ganske sjelden og er sannsynligvis det vi kaller Viable hypotrichosis (en ikke-dødelig, manglende evne til å produsere hår). Det forventes ikke at andre organer enn hud er påvirket. Man mener at den nedarves som en simpel autosomal recessiv egenskap. «Autosomal» betyr at arvegangen ikke er knyttet til kjønnskromosomene og «recessiv» betyr at egenskapen må nedarves fra begge foreldre, for å komme til uttrykk. Det betyr også at friske dyr kan være bærer av egenskapen (som ku og okse har vært i dette tilfelle). Med «simpel» menes at kun et enkelt genpar er involvert. Ved visse arvelige sykdommer/egenskaper er flere gener involvert i en relativ kompleks arvegang.
Kalven er mer påvirket av temperaturforandringer enn andre kalver og vil tåle solens stråler dårligere. Dessuten er den mer mottakelig for diverse infeksjoner og vil i tillegg sikkert vokse langsommere.

20-03-2014: Helge Dragøy fra Hedra Samdrift opplyser at den nå 2 måneder gamle kalven vokser betydelig langsommere, enn kalver på tilsvarende alder.

20-07-2014: Kalven Hårløs (med kjælenavnet IT) er nå 6 måneder gammel og veier ca. 124 kg. De normale kalver i besetningen (samme alder) veier ca. 230 kg. Hårløs spiser godt og har vært godt beskyttet mot kulde. Det er således all mulig grunn til å anta, at genfeilen har direkte innflytelse på hans tilvekst.

Ut over redusert tilvekst får Hårløs hudskader/sår ganske lett. Således har han hatt sår på benene i hele hans 6 måneder lange liv.

Genfeilen nedarves skjult. Det vil si at sykdommen først kommer til uttrykk, når kalven får genet med feil fra begge foreldre. Har begge foreldre således genet vil 50 % av kalvene være bærere av dette genet (uten å bli syke), 25 % vil bli som Hårløs og kun 25 % vil ha helt normale gener.

Far til Hårløs er ungoksen 11336 som eies av Geno og hans sæd er brukt/brukes til inseminering av kyr/kvier i deler av landet.

Om sæden fra okse nr. 11336 brukes på ku/kvie som ikke har genfeilen, vil 50 % av avkommet være bærer av genet, men ikke ha sykdommen. En skjult genfeil spres således ganske hurtig og man skulle derfor forvente, at okse nr. 11336 ville bli fjernet fra Genos avlsprogram.

03-08-2014: Hårløs døde etter kort tids sykdom. Hun fik lungebetennelse, men på tross av intensiv behandling med bredspektret antibiotikum, kom hun seg ikke. Dette må ses i sammenheng med et dårlig fungerende immunforsvar.