Veterinærkontoret på Totland 
Veterinærkontoret på Totland
Veterinærkontoret på Totland, v/- Veterinær Carl Aage Wangel
 

Hudparasitter hos hest og kjemiske bekjempelsesmidler

Insekter kan være til stor plage for hesten og en ellers rolig og omgjengelig hest kan bli anspent og irritabel og reagere dårlig på vanlige kommandoer. Insekter som kan ha denne effekten er blant annet knott (liten mygg), stikkmygg, fluer (bl.a. klegg) og brems. Blir insektene for plagsomme vil hesten ofte forsøke å springe vekk.

Det fines ikke registrerte linimenter (pour-on) mot hudparasitter til bruk på hest i Norge. Switch pour on, som tass inn til landet på spesiell godkjenningsfritak, kan ikke lengre brukes til hest som skal slaktes til konsum. Dette har ikke noe med sunnhet å gjøre, men er utelukkende av byråkratiske årsaker.
Et alternativ er Coopersect liniment. Dette er ikke registert for bruk på hest i Norge og brukes derfor på dyreeierens eget ansvar. Dette gjelder for øvrig alle preparater som ikke er registrert for bruk på hest.

Medikamenter må brukes med omtanke da en del insekter oppbygger resistens relativt hurtig. De bør således kun brukes når det er nødvendig og man bør skifte mellom medikamenter med forskjellige aktive stoffer.

Hester som plages veldig av insekter må ofte (i tillegg til diverse medikamenter) bruke fluedekken og/eller fluemaske.

Coopersect vet - 10 mg/ml (pour-on)

Coopersect inneholder 10 mg deltamethrin pr ml. Ikke alle hester tåler deltamethrin men det er et fåtall og overveiende varmblodshester. Hester som ikke tåler stoffet får en hudreaksjon. Det anbefales derfor at man tester med et par ml ved haleroten, for å se om det kommer reaksjoner.

Stoffet er indikert brukt mot fluer, flått og lus.

Dosering til hest er 7,5 ml Coopersect pr 100 kg levendevekt, dog maks 40 ml.

2/3 av dosen påføres i manen (fra nakke til manke). Resten fra kryss til halerot.

Kan gjentas etter 2 til 4 uker.

Tilbakeholdelse (slakt) er 42 døgn.

Switch pour-on

Switch pour-on inneholder 4 mg permetrin pr ml. Må ikke brukes til hest som skal slaktes til konsum.

Stoffet er indikert brukt mot fluer, flått og lus.

Dosering til hest er 10 ml Switch pr 100 kg levendevekt, dog maks 40 ml.

2/3 av dosen påføres i manen (fra nakke til manke). Resten fra kryss til halerot.

Kan gjentas etter 2 til 4 uker.

Tilbakeholdelse (slakt) er 100 år.

Dysect Sheep pour-on 12,5 %

Dysect Sheep pour-on inneholder 12,5 mg alphacypermethrin pr ml. Må ikke brukes til hest som skal slaktes til konsum.

Stoffet er indikert brukt mot fluer, flått og lus.

For dusjing av hest blandes 4 ml Dysect Sheep pour-on i 495 ml vann.

En hest av normal størrelse dusjes med 500 ml av blandingen. Til små ponnier brukes 125 ml.

Kan gjentas etter 4 uker.

Tilbakeholdelse (slakt) er 100 år.

Abbeydiaz vet

(Abbeydiaz er vanskelig å få tak i.)
Abbeydiaz inneholder 600 mg diazinon pr ml. Abbeydiaz er det samme som Neocidol men er 2,4 ganger kraftigere.

Stoffet er indikert brukt mot fluer, flått og lus og er spesielt effektiv til bruk ved fluemarkangrep.

For dusjing av hest brukes en blanding på 10 ml Abbeydiaz per 10 liter vann. Den ferdige fortynningen bør brukes med en gang. Stoffet har korttids effekt.

Unngå at hesten slikker i seg væsken. Inntak av stoffet over tid har en negativ effekt på helsen og ved regelmessig dusjing av hest/hester har både dyr og personer stor sjanse for å oppta mindre mengder av stoffet. Diazinon er i tillegg kategorisert som en miljøgift. Så må brukes med fornuft.

Tilbakeholdelse (slakt) er 42 døgn.